Dobre novice za lastnike nepremičnin - nižji davki pri prodaji in oddaji

zwelo Pravno svetovanje / Nasveti

Dobre novice za lastnike nepremičnin - nižji davki pri prodaji in oddaji

Javna obravnava o spremembah davčne zakonodaje se je zaključila. Če bo zakon tudi sprejet, bo stopil v veljavo 1.1.2022. 

Ključni novosti, vezani na prodajo nepremičnin:

 • Davčna stopnja kapitalskega dobička se s 27.5 % znižuje na prejšnjih 25 %*
  V primeru prodaje nepremičnine, ki je v lasti manj kot 5 let, bo znova potrebno plačati 25 % od ustvarjenega dobička (t.j. razlike med ceno ob pridobitvi in prodajno ceno).
  Namig: dobiček se zniža za določena vlaganja v nepremičnino, zato svetujemo, da hranite račune za investicijske nakupe, za vsakega od računov pa je potrebno predložiti tudi dokazilo o plačilu.

 • Oprostitev kapitalskega dobička za nepremičnine, ki so v lasti več kot 15 let*
  Ob prodaji nepremičnine, ki je v lasti med 15 in 20 let, ne bo več potrebno plačati 5 % kapitalskega dobička.

*V primeru, da ima (so)lastnik na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno bivališče neprekinjeno dlje kot 3 leta do dneva prodaje, lahko uveljavlja oprostitev kapitalskega dobička v celoti.


Ključni novosti, vezani na oddajo nepremičnin:

 • Davčna dajatev za dohodek od najemnin se s 27.5 % znižuje na 15 %
  Z znižanjem dajatev, vezanih na oddajo nepremičnine na stopnjo, ki je bistveno sprejemljivejša, je pričakovati večji odstotek prijavljenih najemnih razmerij.

 • Stopnja normiranih stroškov, priznanih pri določanju davčne osnove dohodka od najemnin odslej 10 %
  Priznanih bo za 5 % manj normiranih stroškov kot do sedaj.

Primer: Oddaja stanovanja za mesečno najemnino v višini 700 €
Izračun dajatev 2021: (700 x 0.85) x 0.275 = 163.63 €
Izračun dajatev 2022: (700 x 0.90) x 0.15 = 94.50 €
Dajatev bi po novem znašala 94.50 € in je nižja za skoraj 70 €!

In še najboljša novica: t.i. nepremičninski davek se (še) NE uvaja

Davka, ki se napoveduje že od leta 2018, predlog nove zakonodaje ne vpeljuje. V osnovi naj naj bi ta nadomestil tri dajatve: NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.


Zaupajte prodajo in oddajo strokovnjakom!

Veste, da je pri Zwelu storitev za prodajalce v celoti brezplačna? Vključuje tudi svetovanje in optimizacijo davka na kapitalski dobiček. Vašo nepremičnino lahko v ponudbo Zwelo vključite tukaj ali nas pokličite na +386 30 452 090.

Pri oddaji stanovanja Zwelo spremlja najemodajalce tekom celotnega najemnega razmerja, brezplačno podaljšuje najemno razmerje in v primeru predčasne odpovedi najemnega razmerja s strani najemnika tudi brezplačno poišče novega. Več informacij si oglejte tukaj ali nas pokličite na +386 30 452 090.